ūmas

ūmas
3 ×ū̃mas (brus. yм, l. um) sm. (2) KBII53, K, FrnW, NdŽ, , (4) KII335 1. MP125, Q214,354,487, H, CI716, R, , 222, Sut, N, BzB76,92, BzF52,192, MitV51, Arm protas, išmintis: Laikykitės drūtai prie viens antro viename ūme, vienoje misly CI89. Lengvas ūmas R299, 400. Jam baimė ūmą apėmusi KBI13. Ūmaĩs išpažįstamas KII335. Tai ū̃mams pamėgsta KII129. Maž kada ir atsimeni – užlekia kada an ū̃mo Grv. Dievs visagalįsis, kurs svietą visą sutvėrė ir mums žmogiškus ūmùs bei razumą davė K.Donel. Šventa dvasia, … užžiebk šviesiai ūmus mūsų 47. Bet atsimainykite per atnaujinimą ūmo jūsų VlnE23. Mylėk Dievą iš visos širdies, iš visos dūšios ir iš viso ūmo tavo BPII286-287. Nes kaip akis yra žvakė kūno, teip gyvenimo ir veikalų mūsų kaip buvo koki žvakė yra ū̃mas ir išmintis mūsų DP559. Kuriump ūmas ir valia sava kokiu būdu susieitisi MT58. Tamsius ūmus mūsų šviesybe žodžio tavo švento apžiebi MKr27. Bet suteptas yra ir ūmas jų ir saužinė GNPvTit1,15. Atvėrė tada jų ūmą, kad galėtų suprast raštus Ch1Jn24,45. ^ Moteriškės ilgas rūbas, trumpas ū̃mas Sch90(B).Klt nuovoka, supratimas: Galvijai tiek per ūmus valdyti duodas . 2. būdas: Yra visokio ū̃mo žmonių Vlk. Gero ū̃mo žmogus verkia iš kito nelaimės, blogo – džiaugiasi Vlk.
◊ iš ū̃mo išeĩti KBI47, ; N išprotėti: Iš ūmo išėjau R328, 439. Iš ū̃mo išė̃jęs KI35; R370, 496. Iš ūmo išeina R, . Butas iš ū̃mo išė̃jusiųjų KII86.
ū̃mo pagavìmas; H, R, , Sut, N susižavėjimas: Ūmo pagavimas pripuolė B415. Užpuolė ant jo ūmo pagavimas BtApD10,10.
ūmų̃ sujudìmas (suklydimas; prš) išprotėjimas: Tikt staigiame ūmų sujudime dariusi Kel1882,71.
ūmuosè (ūmaĩs) paklýsti (suklýsti; LC1887,3, LTR(Klp)) BzF192(TP1880,43) pamišti: Per tai regėtojis juo nusigandęs ir visai ūmuose (proto) suklydęs, kad nei daktarai, bet tik vien katalikų kunigas jį išgydyt galėjęs BsV114(Rg).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ūmas — 5 ūmas, à adj. (3) K.Būg, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, LD274(Prn), ū̃mas (4) NdŽ žr. ūmus: 1. Kos57, RtŽ, M, FrnW, KŽ Ūmas žmogus J.Jabl(Pšl). Ūmai pasitraukiąs, ūmas SD1132. Jo tėvas ūmo būdo Vv. Tokia ūmà [mergina], kad ir susišnekėt su ja sunku Brt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūmas — 1 ūmas sm. (1) NdŽ, ū̃mas (4) Dgl 1. Jnš staigumas, skubumas, greitumas, greitis: Antpuolė su tokiu ūmu, kad nebišbėgau Lk. Atalekia su tokiuo ūmu, tartum jam te kas dega Sb. Iš to ūmo nebematė merga kūmo Sdk. ^ Kad jus ūmẽlis kur nuneštų! NdŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūmas — 2 ūmas sm. (1) 1. S.Dauk, K.Būg, FrnW, NdŽ, Skd, Pln, End, Ggr negeras kvapas, smarvė: Negeru ūmu atsiduoda viralas, mėsa JI146. Visokių ūmų čia pilna: negali čia žmogus nė išsižioti Slnt. Lašiniai jau pagavę blogą ūmą Brs. Ta kamara negeru ūmu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • UMAS — abbr. Universal Miniature Avionics System …   Dictionary of abbreviations

  • ūmas — 4 ×ūmas (nlt.?) sm. (1) indas, saikas: Karalius tiems lauke buvo pastatydinęs didelę bačką pyvo ir ūmą brangvyno Sch171. O aš pasėjau septynis pūdus, – ma[n] Dievas davė devynis ūmus! JD1042 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūmas — 6 ×ūmas, à adj. (3) žr. 2 ūbas: Gyreisi turinti du ūmus laukus, gyreisi turinti plačius laukelius Gl. Kėliau rytelį, klausiau tėvelį, vai ką dabar dirbsim ūmam laukely? LTR(Plv). ūmaĩ; adv. D.Pošk apskritai, bendrais bruožais …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • List of schools in Sabah, Malaysia — This is a list of schools in Sabah, Malaysia. It is categorised according to the types of schools in Malaysia, and is arranged alphabetically. Private schools Chinese Independent High Schools * Beaufort Middle School 沙巴保佛中学 * Kian Kok Middle… …   Wikipedia

  • East L.A. walkouts — The East Los Angeles Walkouts or Chicano Blowouts were a series of 1968 protests against unequal conditions in Los Angeles Unified School District high schools. The first protest took place on March 6. While the students who organized and carried …   Wikipedia

  • Differences between Spanish and Portuguese — Although Portuguese and Spanish are closely related, to the point of having a considerable degree of mutual intelligibility, there are also important differences between them, which can pose difficulties for people acquainted with one of the… …   Wikipedia

  • Mega Man Star Force (anime) — Mega Man Star Force Cover art of the DVD box set released in the UK 流星のロックマン (Shooting Star Rockman) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”